Sắp xếp:

Thông số hoạt động - Bơm chìm nước thải FEKA VS

0 vnđ

THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI FEKA VS..

Bơm chìm nước thải DAB - FEKA VS 550 M-A: 0.75HP - Q = 3 - 18 m3/h; H = 6.9 - 1.8 m

0 vnđ

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI DAB - MODEL FEKA VS 550 M-A THÔNG TIN: DÃY HOẠT ĐỘNG: ..

Bơm chìm nước thải DAB - FEKA VS 550 M-NA: 0.75HP - Q = 3 - 18 m3/h; H = 6.9 - 1.8 m

0 vnđ

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI DAB - MODEL FEKA VS 550 M-NA THÔNG TIN: DÃY HOẠT ĐỘNG: ..

Bơm chìm nước thải DAB - FEKA VS 750 M-A: 1HP - Q = 3 - 24 m3/h; H = 9.2 - 1.9 m

0 vnđ

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI DAB - MODEL FEKA VS 750 M-A THÔNG TIN: DÃY HOẠT ĐỘNG: ..

Bơm chìm nước thải DAB - FEKA VS 750 M-NA: 1HP - Q = 3 - 24 m3/h; H = 9.2 - 1.9 m

0 vnđ

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI DAB - MODEL FEKA VS 750 M-NA THÔNG TIN: DÃY HOẠT ĐỘNG: ..

Thông số hoạt động - Bơm chìm nước thải FEKA VX

0 vnđ

THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI FEKA VX..

Bơm chìm nước thải - FEKA VX

0 vnđ

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI DAB - FEKA VXThông tin:Dãy hoạt động:Cấu tạo và đặc tính:- Thân bơm làm bằng tech..