Sắp xếp:

HL – CHEM B106 - HÓA CHẤT CHỐNG CÁU CẶN VÀ ĂN MÒN

0 vnđ

HL – CHEM B106: Chất Chống Cáu Cặn Và Ăn Mòn Trong Nồi HơiMô Tả:HL – CHEM B106 là chế phẩm có thành ..

HL – CHEM B206 - HÓA CHẤT CHỐNG CÁU CẶN TRONG LÒ HƠI

0 vnđ

HL – CHEM B206 - Chất Chống Cáu Cặn Trong Nồi HơiMô Tả:HL – CHEM B206 là chế phẩm có thành phần..

HL – CHEM B306 - HÓA CHẤT CHỐNG ĂN MÒN TRONG LÒ HƠI

0 vnđ

HL – CHEM B306 - Chất Chống Ăn Mòn Trong Nồi HơiMô Tả:HL – CHEM B306 là chế phẩm có thành phần ..

HL - CHEM B406 - HÓA CHẤT CHỐNG OXY HÓA TRONG LÒ HƠI

0 vnđ

HL – CHEM B406 - CHẤT CHỐNG OXY HÓAỨng dụng:- Ngăn chặn ăn mòn bằng cách hấp thụ oxygen và hình thàn..

HL - CHEM B506 - HÓA CHẤT XỬ LÝ ĐỘ KIỀM TRONG LÒ HƠI

0 vnđ

HÓA CHẤT XỬ LÝ ĐỘ KIỀM - CHEM B506HL – CHEM B506 là chế phẩm hóa hoạc có thành phần chính là chất ki..

HL - CHEM R106 - HÓA CHẤT TẨY CÁU CẶN VÀ RỈ SÉT TRONG LÒ HƠI

0 vnđ

HL - CHEM R106: HÓA CHẤT TẨY CÁU CẶN VÀ RỈ SÉTHL – CHEM R106 là chế phẩm có thành phần chính là Aicd..

HL - CHEM MA12 - HÓA CHẤT DẠNG LỎNG TẨY CÁU CẶN VÀ RỈ SẮT

0 vnđ

HL - CHEM MA12 - Chất Dạng Lỏng Tẩy Cáu Cặn Và Rỉ SắtMô Tả:HL - CHEM MA12 là chế phẩm có t..