Bơm nước nóng - K HA

Hiển thị:

Bơm tuần hoàn nước nóng DAB - K 20/9 HA: 0.12HP - Qmax = 2.10 m3/h, Hmax = 9 m

Bơm tuần hoàn nước nóng DAB - K 20/9 HA: 0.12HP - Qmax = 2.10 m3/h, Hmax = 9 m

BƠM NƯỚC NÓNG TUẦN HOÀN DAB - MODEL K 20/9 HA THÔNG TIN KỸ THUẬT: CẤU TẠO SẢ..

Liên hệ

Bơm tuần hoàn nước nóng DAB - K 30/12 HA: 0.16HP - Qmax = 2.40 m3/h, Hmax = 12 m

Bơm tuần hoàn nước nóng DAB - K 30/12 HA: 0.16HP - Qmax = 2.40 m3/h, Hmax = 12 m

BƠM NƯỚC NÓNG TUẦN HOÀN DAB - MODEL K 30/12 HA THÔNG TIN KỸ THUẬT: CẤU TẠO S..

Liên hệ

Bơm tuần hoàn nước nóng DAB - K 30/15 HA: 0.25HP - Qmax = 3 m3/h, Hmax = 15 m

Bơm tuần hoàn nước nóng DAB - K 30/15 HA: 0.25HP - Qmax = 3 m3/h, Hmax = 15 m

BƠM NƯỚC NÓNG TUẦN HOÀN DAB - MODEL K 30/15 HA THÔNG TIN KỸ THUẬT: CẤU TẠO S..

Liên hệ

Bơm tuần hoàn nước nóng DAB - K 40/19 HA: 0.34HP - Qmax = 3.60 m3/h, Hmax = 18 m

Bơm tuần hoàn nước nóng DAB - K 40/19 HA: 0.34HP - Qmax = 3.60 m3/h, Hmax = 18 m

BƠM NƯỚC NÓNG TUẦN HOÀN DAB - MODEL K 40/19 HA THÔNG TIN KỸ THUẬT: CẤU TẠO S..

Liên hệ

Bơm tuần hoàn nước nóng DAB - K 40/22 HA: 0.5HP - Qmax = 4.20 m3/h, Hmax = 22 m

Bơm tuần hoàn nước nóng DAB - K 40/22 HA: 0.5HP - Qmax = 4.20 m3/h, Hmax = 22 m

BƠM NƯỚC NÓNG TUẦN HOÀN DAB - MODEL K 40/22 HA THÔNG TIN KỸ THUẬT: CẤU TẠO S..

Liên hệ

Hiển thị từ 1 đến 5 của 5 (1 Trang)