Bơm hồ bơi - euroswim

Hiển thị:

Bơm EUROSWIM 100M: 1 HP - Q = 24 m3/h; H = 5.6 m

Bơm EUROSWIM 100M: 1 HP - Q = 24 m3/h; H = 5.6 m

EUROSWIM 100 M – BƠM CHUYÊN DÙNG CHO HỒ BƠI (Gía trên áp d..

Liên hệ

Thông số hoạt động - Euroswim

Thông số hoạt động - Euroswim

THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG - EUROSWIM   ..

Liên hệ

Bơm EUROSWIM 50 M: 0.5 HP - Q = 18 m3/h; H = 5,3 m

Bơm EUROSWIM 50 M: 0.5 HP - Q = 18 m3/h; H = 5,3 m

EUROSWIM 50 M – BƠM CHUYÊN DÙNG CHO HỒ BƠI (Gía trên áp dụng..

Liên hệ

Bơm EUROSWIM 75M: 0.75 HP - Q = 21 m3/h; H = 5 m

Bơm EUROSWIM 75M: 0.75 HP - Q = 21 m3/h; H = 5 m

EUROSWIM 75 M – BƠM CHUYÊN DÙNG CHO HỒ BƠI (Gía trên áp dụng..

Liên hệ

Bơm EUROSWIM 100T (3 PHA): 1 HP - Q = 24 m3/h; H = 5.6 m

Bơm EUROSWIM 100T (3 PHA): 1 HP - Q = 24 m3/h; H = 5.6 m

EUROSWIM – BƠM CHUYÊN DÙNG CHO HỒ BƠI   THÔNG TIN     &..

Liên hệ

Bơm EUROSWIM 150M: 1,5 HP - Q = 30 m3/h; H = 5,3 m

Bơm EUROSWIM 150M: 1,5 HP - Q = 30 m3/h; H = 5,3 m

EUROSWIM 150 M – BƠM CHUYÊN DÙNG CHO HỒ BƠI (Gía trên áp dụn..

Liên hệ

Bơm EUROSWIM 150T (3 PHA): 1,5 HP - Q = 30 m3/h; H = 5,3 m

Bơm EUROSWIM 150T (3 PHA): 1,5 HP - Q = 30 m3/h; H = 5,3 m

EUROSWIM – BƠM CHUYÊN DÙNG CHO HỒ BƠI   THÔNG TIN     &..

Liên hệ

Bơm EUROSWIM 200M: 2 HP - Q = 36 m3/h; H = 4 m

Bơm EUROSWIM 200M: 2 HP - Q = 36 m3/h; H = 4 m

EUROSWIM 200 M – BƠM CHUYÊN DÙNG CHO HỒ BƠI (Gía trên áp dụn..

Liên hệ

Bơm EUROSWIM 200T (3 PHA): 2 HP - Q = 36 m3/h; H = 4 m

Bơm EUROSWIM 200T (3 PHA): 2 HP - Q = 36 m3/h; H = 4 m

EUROSWIM – BƠM CHUYÊN DÙNG CHO HỒ BƠI   THÔNG TIN     &..

Liên hệ

Bơm EUROSWIM 300M: 3 HP - Q = 42 m3/h; H = 8,6 m

Bơm EUROSWIM 300M: 3 HP - Q = 42 m3/h; H = 8,6 m

EUROSWIM 300 M – BƠM CHUYÊN DÙNG CHO HỒ BƠI (Gía trên áp dụn..

Liên hệ

Bơm EUROSWIM 300T (3 pha): 3 HP - Q = 42 m3/h; H = 8,6 m

Bơm EUROSWIM 300T (3 pha): 3 HP - Q = 42 m3/h; H = 8,6 m

EUROSWIM 300 T – BƠM CHUYÊN DÙNG CHO HỒ BƠI (Gía trên áp dụn..

Liên hệ

Hiển thị từ 1 đến 11 của 11 (1 Trang)