AUTOVALVE – RUNXIN (CHINA): Làm mềm, khử khoáng

AUTOVALVE – RUNXIN (CHINA): Làm mềm, khử khoáng

  • Dòng sản phẩm: THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC
  • Số lượng sản phẩm trong kho: Vẫn còn hàng
  • Liên hệ

autovalve thiet bi xu ly nuoc thiết bị xử lý nước

AUTOVALVE – RUNXIN (CHINA)

 

Autovalve TMF65B2:

Lưu lượng: 2 m3/h

Đường ống:  27

Dùng làm mềm, khử khoáng. Cài đặt theo thời gian


Autovalve TMF63B3:

Lưu lượng: 2 m3/h

Đường ống:  34

Dùng làm mềm, khử khoáng. Cài đặt theo lưu lượng.


Gửi Bình luận

Please login or register to review